H διαστημική τεχνολογία αιχμή του δόρατος, σε ό,τι αφορά την ψηφιακή γεωργία

1203
H διαστημική τεχνολογία αιχμή του δόρατος, σε ό,τι αφορά την ψηφιακή γεωργία

H διαστημική τεχνολογία αιχμή του δόρατος, σε ό,τι αφορά την ψηφιακή γεωργία

γράφει ο Τάκης Νικολάου

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας είναι ικανές να αξιοποιήσουν τις δημόσιες επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες στον αγροτικό τομέα. H διαστημική τεχνολογία αποτελεί την αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια, ειδικά σε ό,τι αφορά την ψηφιακή γεωργία και τη γεωργία ακριβείας. Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις και ανοιχτά ζητήματα, τα οποία αφορούν την προσβασιμότητα στα διαστημικά δεδομένα, την ανάπτυξη ευρωπαϊκών υποδομών για την αποτελεσματική διαχείρισή τους (big data services), τη διάκριση των ρόλων ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τον μετασχηματισμό της εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης σε εμπορικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον αγρότη.

H GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με την ευρωπαϊκή της δράση, αναδεικνύει τα ζητήματα αυτά, θεωρώντας ότι η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους θα ωθήσει ακόμη περισσότερο την επιχειρηματική της δράση, η οποία αφορά τη διαμόρφωση ποιοτικών και εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, που θα φτάνουν στον παραγωγό μέσα από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Οι υπηρεσίες αυτές θα συνδυάζουν την επιστημονική γνώση, δεδομένα από το διάστημα, αλλά και υποδομές του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT).

Ευφυής γεωργία

Πρόσφατα, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ παρουσίασε τις προτάσεις της για την αξιοποίηση της διαστημικής τεχνολογίας στην ευφυή γεωργία, στο σεμινάριο που συνδιοργάνωσε με την DIGITALEUROPE, τον ευρωπαϊκό φορέα εκπροσώπησης της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας, με θέμα «Τηλεπισκόπηση και γεωργία: ο ουρανός είναι το όριο».

Στο κύριο ερώτημα σχετικά με το πώς μπορεί να επωφεληθεί ο γεωργός από την τηλεπισκόπηση και την παρατήρηση της Γης (Earth Observation), δεδομένου ότι δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσει πολύπλοκα δεδομένα και να έχει επίγνωση των δορυφορικών αποστολών και των προϊόντων τους, η θέση – πρόταση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σύναψης μιας «συμφωνίας καινοτομίας» μεταξύ των αγροτών, των οργανώσεών τους και των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας,  που έχουν αναπτύξει υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης και παρατήρησης της Γης.

Συμμαχίες με εταιρείες όπως η NEUROPUBLIC μπορούν να εξασφαλίσουν την κάλυψη των όρων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γεωργούς, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση και τα δεδομένα που προέρχονται από τις υποδομές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things)  και από τις πλατφόρμες παρατήρησης της Γης.  Αυτό είναι και το όραμά στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, δηλαδή η παροχή ισχυρών και αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους αγρότες και στις οργανώσεις τους. Και για να το επιτύχουμε αυτό, βασιζόμαστε στους παρακάτω άξονες: τη στενή συνεργασία με τους αγρότες μέσω μιας εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης, την ανάπτυξη συνεργασίας με ερευνητικά ινστιτούτα, την πιλοτική εφαρμογή των υπηρεσιών και τη δημιουργία πραγματικής αξίας που επιστρέφει στους αγρότες και στις οργανώσεις τους.

Πόσο εφικτό είναι το παραπάνω; Πόσοι μοιράζονται τις ίδιες σκέψεις; Πόσοι μπορούν να υπερβούν το σήμερα; Πόσοι είναι ευτυχισμένοι με τη μιζέρια τους, ουραγοί των εξελίξεων, κολλημένοι στο παρελθόν; Πόσοι αδυνατούν να ξεφύγουν από την αναπαραγωγή των στρεβλών αγροτικών τους προτύπων; Με πόσους και ποιους, άραγε, συνεργάτες-συνεταιρισμούς θα προχωρήσει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο επόμενο βήμα; Σίγουρα όχι με τις καρικατούρες του παρελθόντος, που προβάλλουν παρέμβαση στα αγροτικά δρώμενα με εικοσαετή εμπειρία διαχείρισης αιτήσεων αγροτικών επιδοτήσεων. Δεν τους έχει ανάγκη το αγροτικό γίγνεσθαι της επόμενης ημέρας. Δεν τους έχει ανάγκη η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Δεν τους έχουν ανάγκη οι παραγωγοί, που αγωνιούν να παράγουν περισσότερο ποιοτικό προϊόν με σεβασμό στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Έχει έρθει, πλέον, η στιγμή των αποφάσεων για την επόμενη ημέρα.

Πηγή:ypaithros.gr