Αγροτικά εφόδια που επιστρέφουν στο ΦΠΑ 13%

1342
Aγροτικά εφόδια που επιστρέφουν στο ΦΠΑ 13%

Αγροτικά εφόδια που επιστρέφουν στο ΦΠΑ 13%

Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόροι και βολβοί, συσκευασμένες ζωοτροφές αλλά και ζώντα ζώα υπάγονται από 1/1/2017 στο μειωμένο συντελεστή 13%, όπως και η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

Δεν ισχύει το ίδιο ωστόσο για τα αγροτικά μηχανήματα και τον εξοπλισμό τα οποία δεν αναφέρονται στη λίστα που παρατίθεται στο Άρθρο 70 του πολυνομοσχεδίου και κατ’ επέκταση παραμένουν στο 24%. ΄

Άλλωστε, όπως ρητά αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο του εν λόγω άρθρου, «αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13% μέσω της τροποποίησης του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), γίνεται «προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων» και να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή της χώρας «καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Πηγή:ypaithros.gr