Μπορώ να αλλάξω καριέρα στα 35;

1634

Μπορώ να αλλάξω καριέρα στα 35;

Μαρία Γιαμπουλάκη, εκπαιδεύτρια ενηλίκων: Μπορώ να αλλάξω καριέρα στα 35;
Η Μαρία Γιαμπουλάκη μιλάει για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Πηγή: ANDRIANI CreteTv