Τι κρύβει η επιστροφή Μ. Σάλλα στις τράπεζες

1121
Τι κρύβει η επιστροφή Μ. Σάλλα στις τράπεζες

Τι κρύβει η επιστροφή Μ. Σάλλα στις τράπεζες

Από την κύρια τραπεζική σκηνή των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ο Μιχάλης Σάλλας μετακινείται στο παράλληλο τραπεζικό σύστημα, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κυβέρνηση αυτή την περίοδο, αναλαμβάνοντας ρόλο στρατηγικού επενδυτή στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Ο ιστορικός ηγέτης της Τράπεζας Πειραιώς βλέπει ευκαιρίες στο χώρο των συνεταιριστικών τραπεζών, όχι μόνο ενόψει της προσπάθειας της κυβέρνησης να τις αναδείξει σε σοβαρό, εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο της οικονομικής πολιτικής, αλλά και επειδή οι διαδικασίες εξυγίανσής τους, πρωτίστως μέσα από την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων, μπορεί να φέρουν σημαντικά κέρδη στους νέους μετόχους.

Η περίπτωση της Παγκρήτιας Τράπεζας είναι χαρακτηριστική: Στα τέλη του 2015, τα δάνεια σε καθυστέρηση έφθαναν το 44% του συνόλου και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 64%, υπερβαίνοντας το 1 δισ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαιά της ήταν 85 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι προφανές ότι στην Παγκρήτια Τράπεζα ο κ. Σάλλας, ως στρατηγικός επενδυτής, μπορεί να ακολουθήσει μια στρατηγική που θυμίζει αυτή του αντιπάλου του στην Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικανού μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον: Με ένα σχετικά μικρό ποσό μπορεί να αποκτήσει σημαντική συμμετοχή (συμφώνησε για το 15%) και να περιμένει μεγάλα οφέλη από μια επιθετική τακτική για τη μείωση των προβληματικών δανείων.

Oπρώην πρόεδρος της Τρ. Πειραιώς προφανώς δεν θα περιορισθεί σε ρόλο «κοιμώμενου μετόχου-επενδυτή», αλλά θα αναλάβει μελλοντικά ενεργό ρόλο στο μάνατζμεντ και στο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της τράπεζας. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα αποτέλεσει αφετηρία εξελίξεων και διεργασιών στον τραπεζικό κλάδο.

Αριστος γνώστης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και «μαέστρος» των εξαγορών συγχωνεύσεων, ο Μιχάλης Σάλλας – που πήρε την Τρ. Πειραιώς με 9 καταστήματα και την κατέστησε πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα – θα είναι στην επόμενη φάση το «μεγάλο κεφάλαιο» για την Παγκρήτια Τράπεζα. Υπό την καθοδήγηση ή την υψηλή εποπτεία του, η τράπεζα θα αναπτυχθεί ταχύτατα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δημιουργούνται στην ελληνική αγορά με την ελαχιστοποίηση του αριθμού των τραπεζών.

Αλλωστε για τις συνεταιριστικές τράπεζες θα δημιουργηθούν μελλοντικά καλύτερες συνθήκες, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει το ρόλο τους ως εργαλείου ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός παράλληλου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Παγκρήτια αναδεικνύεται εκ των πραγμάτων ως ένας από τους leader του συστήματος των συνεταιριστικών τραπεζών, που πέρασε μεγάλη κρίση τα τελευταία χρόνια. Με σωστές επιλογές και αποτελεσματικές κινήσεις έχει κατορθώσει να αποκαταστήσει την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο έτος, «το 2015 ήταν έτος ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας για την αποκατάσταση του δείκτη κεφαλαιακής  επάρκειας. Υπό αντίξοες συνθήκες, η Παγκρήτια κατάφερε να αποκαταστήσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, συγκεντρώνοντας συνολικά 69,6 εκατ. ευρώ, με επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση δύο  νέων ομολογιακών δανείων που προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια. Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει ακόμη ανοικτή τη διαδικασία αυξήσεως κεφαλαίου, επιζητώντας τη συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή για τη θωράκιση της Τράπεζας και την περαιτέρω ανάπτυξή της».

Αυτή ακριβώς η διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή ολοκληρώνεται τώρα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον κ. Σάλλα. Όπως ανακοινώθηκε από την Παγκρήτια,  υπεγράφη χθές «Σύμφωνο Αμοιβαίας Κατανόησης και Εμπιστευτικότητας (MOU) με τον Μιχάλη Σάλλα, στο οποίο ρητά εκφράζεται η επιθυμία της συμμετοχής του στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο ως Στρατηγικός Επενδυτής, με ποσοστό τουλάχιστον 15% επί του συνόλου των Συνεταιριστικών μερίδων.

Η συμμετοχή του στρατηγικού επενδυτή αναμένεται να ενισχύσει και να θωρακίσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Παγκρήτιας.

Παράλληλα, τόσο η Διοίκηση της Τράπεζας όσο και ο κ. Σάλλας πιστεύουν ότι με την συνεργασία αυτή δημιουργούνται οι δυνατότητες για την ενδυνάμωση, ανάπτυξη και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, προς όφελος των υφιστάμενων και μελλοντικών συνεταίρων της.

Η συμμετοχή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και θα διασφαλίζει το συνεταιριστικό χαρακτήρα της Παγκρήτιας.

Στόχος και των δύο πλευρών είναι το σύνολο της διαδικασίας με βάση τα προβλεπόμενα από τον Νόμο, τις Εποπτικές Αρχές και το MOU, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017.

Σε δήλωση του ο  Μιχάλης Σάλλας αναφέρει: “Γνωρίζω την Τράπεζα από την ίδρυσή της και έχω παρακολουθήσει στενά την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ την Παγκρήτια Τράπεζα άρρηκτα δεμένη με την οικονομία της Κρήτης, έχω εμπιστοσύνη στη Διοίκηση και στα στελέχη της και πιστεύω ότι η νέα προσπάθεια όλων μας θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της και θα διευρύνει τις προοπτικές της προς όφελος των συνεταίρων και των πελατών της”».

πηγή:sofokleousin.gr