«Πράσινο» και από την εφορία σε «κούρεμα» δανείων!

1235

«Πράσινο» και από την εφορία σε «κούρεμα» δανείων!

Χωρίς φορολογική επιβάρυνση των οφειλετών, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, θα μπορούν να «κουρεύονται» χρέη προς τις τράπεζες, με νέα νομοθετική ρύθμιση που έφερε το υπ. Οικονομικών στη Βουλή.

Σε μια περίοδο, όπου οι τράπεζες, στην προσπάθεια εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων τους, έχουν φθάσει στο σημείο να προτείνουν σε οφειλέτες μεγάλα «κουρέματα» ακόμη και των βασικών τους οφειλών (πέραν των εξωλογιστικών τόκων), εύλογος προβληματισμός είχε δημιουργηθεί για τη φορολογική μεταχείριση των «κουρεμάτων».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το χρέος που διαγράφεται πρέπει να τυγχάνει φορολογικής μεταχείρισης σαν να πρόκειται για εισόδημα του δανειολήπτη, άρα να πληρώνεται και ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί.

Αυτό αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο στη διευθέτηση οφειλών, ειδικά στις περιπτώσεις μεγάλων «κουρεμάτων», όπως αυτά που άρχισαν πρόσφατα να προσφέρουν στους οφειλέτες οι τράπεζες για παλιές οφειλές καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις. Ο δανειολήπτης θα διέτρεχε τον κίνδυνο να εμφανίσει ένα μεγάλο έκτακτο εισόδημα στη φορολογική του δήλωση και να πληρώσει υψηλό ποσό φόρου.

Εξίσου σοβαρό θα ήταν το πρόβλημα και για τη ρύθμιση δανείων επιχειρήσεων με διαγραφή χρέους, αφού και σε αυτή την περίπτωση το χρέος που θα διαγραφόταν θα έπρεπε να καταχωρηθεί ως έκτακτο εισόδημα και να φορολογηθεί.

Η διάταξη που έφερε στη Βουλή δίνει οριστικά τέλος σε αυτά τα προβλήματα, καθώς προβλέπει ότι «δεν θεωρείται εισόδημα και απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος η ωφέλεια που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς τις τράπεζες».

Πηγή: sofokleousin.gr