Γιατί επιμένουν στην αποδοχή της εκ περιτροπής προεδρίας στη νέα Κύπρο; Είναι απλά βλάκες;

1026

Γιατί επιμένουν στην αποδοχή της εκ περιτροπής προεδρίας στη νέα Κύπρο; Είναι απλά βλάκες;

Οι υποχωρήσεις δεν αναπαράγονται, όταν κλείνει ένας κύκλος συζητήσεων στο Κυπριακό και ανοίγει άλλος. Οι δεσμεύσεις, εάν ισχύουν, αφορούν το πλαίσιο και όχι τις λεπτομέρειες. Αυτό ως απάντηση σε όσους παραπέμπουν σε υποχωρήσεις του παρελθόντος.

Είναι δε άξιο απορίας γιατί υποστηρίζεται η αποδοχή της εκ περιτροπής προεδρίας (μεταξύ ενός Ελληνοκύπριου του 82% και ενός Τουρκοκύπριου του 18%), τη στιγμή που γνωρίζουν (υπάρχουν και δημοσκοπήσεις) ότι οι πολίτες της Κύπρουτην απορρίπτουν. Δεν είναι πολιτική αυτοχειρία να προωθείται μια τέτοια θέση, η οποία πέραν του γεγονότος ότι είναι βαθιά αντιδημοκρατική, δεν γίνεται αποδεκτή από τους πολίτες;

Και κάτι άλλο: Οι πολίτες εκλέγουν κάθε φορά κυβέρνηση για να υλοποιήσει το δικό της πρόγραμμα και τη δική της πολιτική και όχι αυτή που υιοθέτησαν οι προηγούμενοι.

Κ. ΒΕΝ.

Πηγή: mignatiou.com